CROSS-DOCKING

GESTOCKS ofereix un servei de cross-docking sempre adaptat als requeriments del client i a les característiques de cada servei i mercaderia. Disposem de l’espai ideal per oferir el cross-docking, així com de la millor maquinària i recursos per oferir un servei professional, eficient i ràpid.

Disposem de la millor maquinària i recursos per oferir un servei professional, eficient i ràpid

IMMEDIAT

Gràcies a aquest sistema de distribució, les mercaderies estan preparades per a ser enviades de manera immediata. No es troben emmagatzemades, sinó aïllades i llestes per al transport.

EFICIENT

Adaptat a les necessitats i característiques de cada servei i mercaderia, disposem de l’espai ideal, amb la millor maquinària i recursos per assegurar la professionalitat i l’eficiència requerida.

OPTIMITZAT

Amb el sistema de Cross-Docking aconseguim optimitzar els aspectes dels processos logístics, no només per l’augment de la velocitat, sinó també pels costos de manipulació i la mà d’obra.