DESCÀRREGA D’EMERGÈNCIA

GESTOCKS ofereix un servei de descàrrega d’emergència  adaptat a cada cas i programat a mida segons les necessitats de cada servei. 

Si per qualsevol circumstància no pot entregar la seva mercaderia a destí, li podem guardar i lliurat al destinatari quan vostè ens ho indiqui. 

Oferim un servei adaptat a cada cas
i programat a mida.

PERSONAL

Valorem cada cas de manera particular i oferim un servei adequat a les necessitats de cada client i la seva mercaderia.

CARACTERÍSTICA2

SEGURETAT

Gaudim un ventall d’opcions per garantir la seguretat de la mercaderia en cas de no ser entregada. D’aquesta manera, alleugerem el procés i el redirigim amb les preferències de cada client.

TRANQUIL·LITAT

Facilitem el procés davant qualsevol imprevist per assegurar la tranquil·litat del client, fent-nos càrrec de l’allotjament o lliurament segons s’indiqui.