LOGÍSTICA

Si té problemes d’espai, a GESTOCKS tenim la solució. 

Una bona manera d’estalviar és convertit els costos fixos en variables. Nosaltres li cobrarem només per l’espai que ocupi i s’estalviarà pagar per uns metres quadrats que puntualment no necessita.

Potser actualment té prou espai per guardar les seves mercaderies, però i si en necessita més? Ja no cal que deixi passar grans oportunitats de negoci per culpa de la manca d’espai.

Nosaltres tenim els medis necessaris per moure i manipular la seva mercaderia, indiferentment del volum, i s’estalviarà amb la infraestructura i el personal, ja que li oferim els nostres serveis de picking i administració.

Una bona manera d’estalviar és convertir els costos fixos amb variables

COSTOS VARIABLES

L’espai i els costos varien i s’adapten en funció de les necessitats. Es redueixen els costos i es dissenya un servei a mida segons els requeriments i les característiques del producte per augmentar la rendibilitat del client.

REDUCCIÓ DEL TEMPS

Simplifiquem la gestió de coordinació, espai i temps del client, proveint una major flexibilitat dels processos i obtenint un control actualitzat sobre els costos gràcies als mètodes de control i seguiment.

ADMINISTRACIÓ I CONTROL

Amb la confecció d’albarans i etiquetes aconseguim un control permanent de l’estoc i una resposta ràpida per a establir els canvis que poden produir-se en la demanda d’un determinat producte o per ordres del client.