STOCK

GESTOCKS ofereix un servei d’emmagatzematge i control d’estocs acurat i contínuament actualitzat. Comptem amb la millor tecnologia i els mètodes de control i seguiment més ben desenvolupats. 

Per tal d’oferir el servei més professional als clients, la metodologia de control d’estocs se sotmet a controls continus i s’apliquen mesures de millora per la seva correcta evolució.

Comptem amb la millor tecnologia i els mètodes de control i seguiment més ben desenvolupats

SEGURETAT

Garantim un control precís i permanent dels estocs per tal d’obtenir un ordre i una gestió que mantinguin el nivell òptim de l’estoc sense necessitat de generar costos innecessaris.

CARACTERÍSTICA2

PREVENCIÓ

Realitzem un seguiment desenvolupat i un servei professional amb controls continus de l’estoc per assegurar un equilibri entre l’oferta i la demanda i poder tenir una bona administració de l’inventari.

CONEIXEMENT

Disposem de material actualitzat i dades exactes per tal de conèixer les entrades i sortides i poder tenir controlades les operacions que es realitzen amb les mercaderies. És important conèixer l’estoc disponible del qual es disposa.